Del: - -

Høje følelsesmæssige krav - en stor belastning for undervisere

Undervisere er blandt de faggrupper, som oftest bliver følelsesmæssigt berørt af arbejdet. Det er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som kan føre til både langtidssygemeldinger og depression.

Undervisere blandt de mest belastede

Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred fra 2018 lavet af Det Nationale Forsknings-center for Arbejdsmiljø, NFA, viser at skolelærere, specialundervisere og gymnasielærere er blandt de fem faggrupper, der er føler sig mest følelsesmæssigt berørt af arbejdet - sammen med dagplejere og sygeplejersker. Det er i øvrigt et uændret billede fra tidligere undersøgelser.

Tidligere undersøgelser fra NFA har vist, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan have alvorlige konsekvenser for helbredet og bl.a. føre til langtidssygdom og depression. Andre undersøgelser peger på, at høje følelsesmæssige krav kan føre til søvnproblemer, angst og udbrændthed.

Fælles problem - fælles løsninger

Det kan således være et alvorligt arbejdsmiljømæssigt problem at arbejde tæt på elever, kursister og studerende, som døjer med mistrivsel og  alvorlige psykiske problemer. Læs mere om, hvorfor mistrivsel er så stor en belastning.

Derfor er det en fælles opgave for arbejdspladsen og arbejdsmiljøgruppen, når du er tæt på mistrivsel. I kan afhjælpe belastningen ved at være åbne om jeres udfordringer, ved at støtte og sparre med hinanden og ved at sikre et stærkt beredskab. Læs mere om den fælles indsats.

Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Tal fra Arbejdstilsynet viser, at netop høje følelsesmæssige krav er det arbejdsmiljøemne, hvor Arbejdstilsynet giver flest reaktioner (som spænder fra vejledning til en afgørelse) på undervisningsområdet:

Tabel: Arbejdstilsynets reaktioner fordelt på emne 2018

Arbejdstilsynet beskriver problemstillingen sådan her:

Det stiller særlige krav at arbejde med mennesker med svære personlige, sociale eller helbredsmæssige problemer. (...) Kontakten med disse mennesker kan være en belastning i sig selv, men kan blive en stor psykisk belastning for medarbejderne, hvis de ikke oplever, at de har indflydelse på deres arbejde eller har mulighed for at få hjælp og støtte, når de har behov for det.

I denne type arbejde er jobkravene ofte uklare, uformulerede eller modstridende. Det er principielt umuligt at blive færdig med arbejdet. Mange medarbejdere oplever, at ligegyldigt hvor hårdt de arbejder, kan de ikke løse de menneskelige problemstillinger, de står over for.”

Kilder: Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, cand.scient.san.publ. Marianne Agergaard Wammen m.fl.


Senest revideret den 18. august 2023