Del: - -

Workshop: Forebyg stress i uddannelsesverdenen

Hvordan forebygger vi stress på uddannelses- og forskningsinstitutioner? Afprøv nye værktøjer og materialer, bidrag med jeres erfaringer og få nye input d. 2. oktober kl. 10-15 i Odense.

Hvad er jeres bedste erfaringer med at forebygge stress? Hvordan gør I konkret på jeres uddannelsesinstitution? Hvilken rolle spiller jeres arbejdsmiljøorganisation, hvad gør ledelsen – og hvordan integrerer i forebyggelsen i jeres daglige, faglige arbejde i grupper og teams? Kom med jeres erfaringer, og få nye input!

I BFA Velfærd og Offentlig administration er vi i gang med at revidere værktøjer og materialer til stressforebyggelsen i uddannelsesverdenen. Værktøjerne skal støtte jer i at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø på jeres uddannelsesinstitution, hvor der er styr på forebyggelsen af påvirkningerne i det psykiske arbejdsmiljø – af stor arbejdsmængde og tidspres, uklare eller modstridende krav og høje følelsesmæssige krav.

Fokus på dagen er, at det skal være let at komme i gang for jer som arbejdsmiljøorganisation – og at I nemt kan formidle relevante fokuspunkter og værktøjer videre til ledere, grupper og teams.

På introducerer vi jer til disse materialer og værktøjer:

  • Arbejdsmiljøorganisationen: Sådan skaber I aktiv forebyggelse
  • Lederens opgaver i lyset af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø
  • Gruppens arbejde med mening, forventningsafstemning, pauser og en kultur, der forebygger stress

Vi glæder os  til at høre om jeres erfaringer med, hvad I allerede lykkes med, og hvad der er svært, og til at give ny inspiration.

Program

Du finder programmet her

Målgruppe
Vi inviterer ledere og tillidsvalgte i arbejdsmiljøgrupper, lokalMED, TRIO, medlemmer af SU og AMO til at indgå i workshoppen.

Det vil give det bedste resultat, hvis I deltager minimum to fra samme arbejdsplads. I vil få tilsendt et materiale inden, som vi vil bede jer om at læse igennem.

Det vil blive forsøgt at sikre en bred repræsentation fra forskellige typer af uddannelsesinstitutioner på workshoppen.

Tilmelding
Arrangementet er overtegnet. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig.

Du modtager endelig bekræftelse på din deltagelse i september måned. 

Der vil være et begrænset antal pladser, og det vil blive forsøgt at sikre en bred repræsentation fra forskellige typer af uddannelsesinstitutioner

Adresse
Workshoppen foregår på:

Odeon
Odeons Kvarter 1
5000 Odense
Senest revideret den 08. september 2023