Del: - -

Udviklingsdag: Skab psykologisk tryghed på jeres uddannelsesinstitution

Hvordan styrker vi den psykologiske tryghed på uddannelses- og forskningsinstitutioner? Hvad kan arbejdsmiljøorganisationen gøre? Afprøv nye værktøjer og materialer fra BFA Velfærd og Offentlig administration, og bidrag med jeres erfaringer på denne testdag 4. oktober kl. 10-15 i Middelfart.

Tænk på situationer, hvor du har oplevet en høj grad af psykologisk tryghed på din uddannelsesinstitution: Situationer, hvor du oplevede, at du kunne bidrage med dine idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejl, uden at du var bange for, om du ville blive mødt med negativ respons. Og tænk på situationer, hvor det ikke fandt sted. Hvis du og I har den slags oplevelser, vil vi meget gerne have jeres input til nye materialer og værktøjer.

I BFA Velfærd og Offentlig administration er vi i gang med at udvikle nye materialer til at styrke den psykologisk tryghed i uddannelsesverdenen. Værktøjerne skal støtte jer i at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø på jeres uddannelsesinstitution – et arbejdsmiljø, hvor der er en lydhør for, at I kan tale om det, der ikke altid lykkes, og om det, som er svært, eller I kan være i tvivl om. Hvor I hjælper hinanden og kan deltage og bidrage med jeres input.

Fokus i de nye materialer er på, at det skal være let at sætte psykologisk tryghed på dagsordenen på jeres uddannelsesinstitution – og at det skal være nemt for jer at komme i gang som arbejdsmiljøorganisation. Både med jeres egen indsats – og med at formidle relevante fokuspunkter og værktøjer til ledere, grupper og teams på jeres uddannelsesinstitution.

På dagen introducerer vi jer til materialer og værktøjer med disse vinkler:

 • Til arbejdsmiljøorganisationen:
  • Psykologisk tryghed – hvad, hvorfor og hvordan?
  • At sætte Psykologisk tryghed på dagsordenen.
  • Guideline, procesplan og vejledning til møder med Psykologisk tryghed.
 • Til ledergruppen:
  • Skab psykologisk tryghed i jeres ledelsessamarbejde.
  • At scanne organisationen for Psykologisk tryghed.
  • Styrk den psykologiske tryghed på jeres uddannelsesinstitutionen.
 • Teams på uddannelsesinstitutionen:
  • Klare roller i samarbejdet.
  • At tale om det, der ikke altid lykkes.
  • Kollegial hjælpsomhed.

Program

Du finder programmet her. 

Målgruppe
Vi inviterer ledere og tillidsvalgte i arbejdsmiljøgrupper, lokalMED, TRIO, medlemmer af SU og AMO til at indgå i testen.

Det vil give det bedste resultat, hvis I deltager minimum to fra samme arbejdsplads. I vil få tilsendt et materiale inden, som vi vil bede jer om at læse igennem

Det vil blive forsøgt at sikre en bred repræsentation fra forskellige typer af uddannelsesinstitutioner på workshoppen.

Tilmelding
Deltagelse er gratis og inklusive frokost. Tilmeldingsfristen er 23/9 - med forbehold for overtegning inden.

Tilmeld dig her. 

Du modtager endelig bekræftelse på din deltagelse i september måned. 

Der vil være et begrænset antal pladser, og det vil blive forsøgt at sikre en bred repræsentation fra forskellige typer af uddannelsesinstitutioner

Adresse
Udviklingsdagen foregår på:

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart


Senest revideret den 09. august 2023