Del: - -

Inspiration: Brug nudging som metode i forebyggelsen

Nudging er det lille skub, son kan være med til at gøre det lettere for folk at følge regler og retningslinjer i praksis. At undgå smittespredning af Covid-19 er et aktuelt eksempel.

Illustrationer fra Sundhedsstyrelsens hæfte om nudging og forebyggelse: 'Undgå smitte på skoler'.

Covid-19 epidemien er et aktuelt eksempel på, at det kræver mange og vedvarende ændringer i den daglige adfærd at sikre arbejdspladsen mod risici i arbejdsmiljøet, i dette tilfælde smittespredning. Nye rutiner og vaner skal indarbejdes, så de bliver fulgt automatisk – fra håndvask og afspritning til nye måder at organisere undervisningen på.

Når man har som mål at ændre menneskers adfærd, skal man finde metoder, som kan skabe og fastholde de ønskede ændringer i adfærden på en måde, som gør det let og intuitivt at 'gøre det rigtige'. Regler og retningslinjer er nødvendige som grundlag og rettesnor, men ofte kan 'det venlige skub' være med til at understøtte den ønskede adfærd.

En mulig metode er at anvende nudging – eller anvendt adfærdsvidenskab, som det også bliver kaldt. Sundhedsstyrelsen har udgivet et hæfte at undgå smittespredning på skoler baseret på nudging. Hæftet er beskrevet længere nede i artiklen, men først lidt mere om nudging som metode.

Lynguide: Nudging som metode

Nudging kan som metode bruges på andre problemstillinger i arbejdsmiljøet fx i forhold til ulykker. Forudsætningen for at bruge nudging med succes er dog, folk egentlig gerne vil - men at noget i praksis forhindrer dem i at gøre det. Nudging kan ikke bruges til at tvinge noget igennem. erfaringerne viser, at det med stor sandsynlighed vil skabe modstand.

Nudge er engelsk for ’et lille venligt puf’. Nudging defineres ofte som et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd på en måde, som ikke begrænser deres valgmuligheder og som er i overensstemmelse med deres egne præferencer

Nudging er derfor ikke et alternativ til regler og ledelse på arbejdspladsen, men et supplement. Regler for arbejdsmiljøet skal selvfølgelig overholdes, men ved at tænke i nudging kan I være med til at gøre det lettere for folk at følge regler og retningslinjer i praksis.

Fem generelle strategier bag nudging

Forskning og erfaring peger på fem generelle strategier for, hvordan man kan nudge sig frem til en ønsket adfærd. Brug dem som afsæt, når I skal lede efter de konkrete ideer og initiativer, som kan skabe den forandring, I ønsker på arbejdspladsen.

  1. Giv feedback, som kan lede på rette vej: Fartmåleren ved bygrænsen får os til at sænke farten. Telefonens kamera klikker som et gammel filmkamera, så vi ved billedet er taget.
  2. Forudse at folk vil begå fejl: Mange glemmer deres aftaler hos lægen eller sagsbehandleren. En påmindelse pr. sms får flere til at møde op - eller huske at melde fra.
  3. Brug standardindstillinger: Papirforbruget falder, når printeren er indstillet til 'print på begge sider' som standard.
  4. Giv gode forslag: Placer frugtkurven der hvor folk kommer - fx ved kaffemaskinen eller ved printeren.
  5. Etabler sociale normer: Når stående møde og walk-and-talk er hverdag, bliver de oftere valgt. Når mødet starter og slutter til tiden, vil færre komme for sent.

Senest revideret den 6. november 2023