Hvad er stress - og hvornår skal vi reagere?

Stress kan være forbigående eller af mere alvorlig karakter - og den kan både skyldes forhold på arbejdspladsen og i privatlivet. Fokus er her på den stress, som udspringer af arbejdet. Det er hér, I som arbejdsmiljøgruppe kan tage hånd om at forebygge og håndtere stress.

Hvad er stress?

Stress betegner en tilstand, hvor vi har brug for at mobilisere ekstra kræfter. Det er en reaktion, som påvirker vores krop, vores evne til at tænke og vores måde at fungere på socialt.

Hvis det kun er kortvarigt, er det normalt ikke noget problem. En stressreaktion er nemlig i udgangspunktet en sund og helt almindelig reaktion, der skal hjælpe os med at mobilisere ekstra ressourcer. Men oplever vi over længere tid, at vi ikke har ressourcer til at opfylde de krav, der stilles til os - eller som vi stiller til os selv - kan stressen blive problematisk og i sidste ende føre til psykisk og fysisk sygdom. 

Tre facetter af stress

En stressreaktion skelner ikke imellem private og arbejdsrelaterede årsager, og stress opstår som oftest i et samspil mellem forskellige forhold. Stress er nemlig på en og samme tid et fysiologisk, kognitivt og socialt fænomen: 

  • Fysiologisk ved at kroppen mobiliserer ekstra kræfter i en akut krævende eller truende situation. 

  • Kognitivt ved at vores stressrespons er afhængig af, hvordan vi oplever situationen: Er den ufarlig eller truende? Vurderer vi, at vi mestrer situationen, eller er den svær at håndtere?

  • Socialt fordi vi kan udvikle stress, hvis vi oplever utryghed, og/eller manglende respekt og accept gennem længere tid, fx i vores arbejdsfællesskab.

På arbejdspladsen er det de arbejdsmæssige forhold, vi kan håndtere og ændre på, og det er derfor dem, videnshæftet Forebyg stress i fællesskab og de seks værktøjer handler om.

Video: Introduktion til stressbegrebet 

Hør arbejdspsykolog Pia Ryom fortælle om den forståelse af stress og og de tre stress-systemer, som ligger til grund for for dette materiale. Vi anbefaler, at I ser filmen, inden I arbejder med de enkelte værktøjer, så I får en fælles forståelse af, hvad stress er.

Hvordan kan vi genkende stress?

Det kan være svært at se andres stress, ligesom det kan være svært at erkende egen stress. De reaktioner, I skal være opmærksomme på i forbindelse med stress, er primært ændret adfærd.

Bliver en kollega eller gruppe mere indadvendt, trist, tvær, får let til tårer eller virker mere opfarende end normalt, kan det være symptomer på stress. Derudover vil I kunne opleve, at en stresset medarbejder eller gruppe i tiltagende grad fokuserer på negative oplevelser og erfaringer og i det hele taget bliver mere problemfokuseret i sin tankegang. 

Der er også bestemte situationer, som kræver særlig opmærksomhed, fordi de kan udløse stress: Det gælder fx episoder af vold eller konflikter, samarbejdsvanskeligheder, nye arbejdsopgaver/områder, klager over arbejdet, nye medarbejdere samt belastende begivenheder i privatlivet.

Video: Stress i arbejdslivet

Se foredraget om stress i arbejdslivet med post.doc fra NAF - det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Malene Friis Andersen. Med sig har hun seniorforsker Jesper Kristiansen.

Læs mere 

Andre hjemmesider om stress

Stress på Arbejdsmiljøweb.dk
Genvej til afsnittet om stress på Arbejdsmiljøweb.

Etsundtarbejdsliv.dk
Genvej til materialer om stress på Et Sundt Arbejdsliv - en hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren

Stress på at.dk
Arbejdstilsynets temaside om stress


Senest revideret den 1. april 2020