Del: - -

Webinarrække om bedre balance på de gymnasiale uddannelser

I samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier sætter besøgsteamet i BFA Velfærd og Offentlig administration spot på arbejdsmiljøarbejdet på de gymnasiale uddannelser.

Igennem en række på fire webinarer sætter erfarne konsulenter fra BFA spot på udvalgte temaer indenfor psykisk arbejdsmiljø, som er relevant for dig, der arbejder på gymnasiale uddannelser.

Første webinar giver viden, inspiration og værktøjer til at håndtere de følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser og løber af stablen d. 17. april kl.15.00-16.30.

I webinarrækken fortæller arbejdsmiljøkonsulenter fra BFA’s besøgsteam, Sabine Brix Mølgaard og Stig Ingemann Sørensen om, hvordan I kan forstå og arbejde forebyggende med udvalgte temaer indenfor psykisk arbejdsmiljø på gymnasiale arbejdspladser. I bliver præsenteret for konkrete materialer og værktøjer fra BFA, som I kan bruge i jeres arbejdsmiljøarbejde.

Webinar 1

Tema: Følelsesmæssige krav arbejdet på de gymnasiale uddannelser

Tid: 17/4-2023 kl. 15.00-16.30:

Læs mere og tilmeld dig webinaret her.

Webinar 2

Tema: Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i lærer-elev relationerne

Tid: 12/9-2023 kl. 15.00-16.30:

Webinar 3 og 4

Tema: Ubalance mellem krav og indflydelse, omhandler værktøjer til stressforebyggelse, stærke arbejdsfællesskaber og psykologisk tryghed.

Tid: Datoer kommer snart.

Uddybende informationer om datoer og indhold for de øvrige webinarer følger snart.

Målgruppe

Webinarrækken er særligt rettet mod ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter, der har en opgave med at skabe godt arbejdsmiljø på gymnasiale arbejdspladser, men andre med interesse er også velkomne. Fra arrangørernes side opfordrer vi til, at I deltager sammen som MIO/SU/TRIO, hvis det kan lade sig gøre.


Senest revideret den 22. marts 2023