Del: - -

Hent værktøjer og materialer

’Forebyg stress i fællesskab’ er et videnshæfte og seks konkrete værktøjer til forebyggelse af stress blandt ansatte på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Hent materialerne her.

1. Værktøjskasse: Seks værktøjer til at forebygge stress

Vaerktoejer Samlet Print 1

Hæftet giver seks korte og konkrete værktøjer til at tage fat på stressforebyggelsen: Mening, prioritering, strategier mod stress, tegn på stress, pausekultur og energibarometeret - samlet i ét hæfte lige til at printe ud. Nedenfor kan du hente det tilhørende videnshæfte samt de enkelte værktøjer hver for sig.

Hent hele værktøjskassen her

 


2. Videnshæftet 'Forebyg stress i fællesskab'

Videnshaefte

Hæftet giver et overblik over stress og hvordan I kan arbejde systematisk med forebyggelse. Både i forhold til undervisere og i forhold til de øvrige administrative og tekniske faggrupper på uddannelsesstederne.

I hæftet kan du bl.a. læse om, hvad stress er, om strategier mod stress, råd til arbejdsmiljøgruppen og et kapitel om lederens arbejde med stress.
Hent hæftet her.

 

3. Hent de seks værktøjer hver for sig her

V1 MeningVærktøj 1: Mening i arbejdet
Med to øvelser til at styrke det fælles fokus på det meningsfulde i jeres arbejde med afsæt i jeres kerneopgave. 
 Skab dialog om jeres kerneopgave.
 Afstem forventningerne til kvaliteten.
Hent værktøjet her

 

 

V2 Prioritering

Værktøj 2: Prioritering af opgaverne
Inspiration til en fælles drøftelse af, hvordan I prioriterer jeres opgaver. Værktøjet består af to øvelser:
 Prioritering af kan- og skal-krav.
 Hvad skal Parkeres, Bevares, Udvikles?
Hent værktøjet her.

 

 

V3 StrategierVærktøj 3: Kollektive og individuelle strategier mod stress
Dette værktøj indeholder en enkelt øvelse, som kan hjælpe jer til at håndtere og mestre de stressfaktorer, I møder i jeres hverdag - både individuelt og i fællesskab. 
Hent værktøjet her.
Hent uddelingsark med strategierne her.

 

 

V4 Hav Oeje

Værktøj 4: Hav øje for stress - hos dig selv og din kollega
En øvelse, som kan hjælpe jer til at forholde jer konkret til, hvad I gør, hvis I får øje på stresssymptomer hos jeres kollegaer eller jer selv. En åben, nysgerrig og måske lidt humoristisk tilgang fremmer et godt resultat. 
Hent værktøjet her.

 

 

V5 Pausekultur

Værktøj 5: Giv jeres pausekultur et eftersyn 
En fælles øvelse om den fælles pausekultur, samt to øvelser, som kan gennemføres individuelt. 
 Giv jeres pausekultur et eftersyn.
 Et lille pusterum i hverdagen.
 Mikropauser
Hent værktøjet her.
Hør guide til 'Et lille pusterum i hverdag' neden for.

 

V6 EnergibarometeretVærktøj 6: Energibarometeret 
Om at tydeliggøre hinandens behov og give hinanden både praktisk og følelsesmæssig støtte i arbejdet. 
 Energibarometeret. 
 Få handlet på frustrationerne.
Hent værktøjet her.

 

 

4. Supplerende materialer til arbejdet

Seks Strategier

Uddelingsark: De seks strategier mod stress: Uddelingsark til brug i arbejdet med Værktøj 3: Individuelle strategier med stress.

 

 

Video: Introduktion til stressbe-grebet: Hør arbejdspsykolog Pia Ryom fortælle om stressbegrebet og de tre stress-systemer. Vi anbefaler, at I viser filmen i forbindelse med, at I arbejder med de enkelte værktøjer, så I får en fælles forståelse af, hvad stress er.

 

Video: Stress i arbejdslivet: Se foredraget om stress i arbejdslivet med post.doc fra NAF - det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Malene Friis Andersen. Med sig har hun seniorforsker Jesper Kristiansen.

 

 

Et lille pusterum i hverdagen: Hør en guidet tur gennem øvelsen, som indgår i Værktøj 5: Giv jeres pausekultur et eftersyn. Lyt til øvelsen her:

 

Andre hjemmesider om stress

Stress på Arbejdsmiljøweb.dk
Genvej til afsnittet om stress på Arbejdsmiljøweb.

Etsundtarbejdsliv.dk
Genvej til materialer om stress på Et Sundt Arbejdsliv - en hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren

Stress på at.dk
Arbejdstilsynets temaside om stress


Senest revideret den 25. august 2020