Del: - -

Fire faser i udviklingen af stress

Modellen neden for - som er inspireret af Psykiatrifonden - kan illustrere, hvordan stress kan udvikle sig. De forskellige felter repræsenterer stressens forskellige udtryk på forskellige tidspunkter.

(Klik for stor model)

  • Det grønne felt repræsenterer en tilstand, hvor vi mestrer vores opgaver og oplever, at vi er produktive og engagerede i vores arbejde. Vi har overskud og trives. Vi kan godt have travlt, og vi når det, vi skal. Det grønne felt repræsenterer selvfølgelig den mest ønskværdige situation. 

  • Det gule felt repræsenterer en tilstand, hvor vi vurderer andre og os selv mere kritisk og sender signaler ud, der stresser andre. Vores overblik er mindre og vi har en kortere lunte end ellers. Når en medarbejder er i det gule felt, bør rammerne for vedkommendes arbejde justeres, fx med ændrede krav, lavere tempo i arbejdet eller en tid til restitution. Ellers risikerer vedkommende at ende i det orange felt.

  • Det orange felt viser en tilstand, hvor der sker betydelige fejl, mange konflikter og tydelige tegn på mistrivsel. Fysiologisk beskrevet har vores krybdyrshjerne taget over, og vi reagerer konstant ud fra en tilskyndelse til enten at kæmpe eller skynde os væk. Det er i denne tilstand, at vi begynder at se sygefravær. 

  • Det røde felt er den yderste konsekvens af en vedvarende, alvorlig stressbelastning og indebærer risiko for sammenbrud og fysisk og/eller psykisk sygdom. I tilfælde af sammenbrud og/eller længere sygemelding har lederen en særlig opgave. 

At forebygge stress i fællesskab

Hvis arbejdsmiljøgruppen ønsker at styrke forebyggelsen af stress, kan I tage udgangspunkt i modellen med de fire faser ovenfor:

  • Hvor i modellen befinder I jer på jeres arbejdsplads eller afdeling? Befinder alle sig samme sted, eller er der en spredning?
  • Hvilke forhold er afgørende for, at I befinder jer netop der?
  • Hvad kan I gøre for at arbejde jer hen imod den grønne fase, hvis I ikke allerede er der?

Læs mere 

Andre hjemmesider om stress

Stress på Arbejdsmiljøweb.dk
Genvej til afsnittet om stress på Arbejdsmiljøweb.

Etsundtarbejdsliv.dk
Genvej til materialer om stress på Et Sundt Arbejdsliv - en hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren

Stress på at.dk
Arbejdstilsynets temaside om stress


Senest revideret den 1. april 2020