13 råd til arbejdsmiljøgruppen

Der er en række forhold, som I kan have gavn af at være opmærksomme på i arbejdsmiljøgruppen, inden I sætter gang i det stressforebyggende arbejde på arbejdspladsen.

 1. Sæt forebyggende ind: At forebygge stress er med til at skabe trivsel og arbejdsglæde i hverdagen. Og det er både billigere og nemmere at forebygge end at håndtere stress. 

 2. Inddrag alle relevante parter i løsningen: Sørg for, at alle, der er berørt at problematikken, også er med til at kortlægge situationen og udforme løsningerne. 

 3. Udvælg og oversæt værktøjer til jeres behov: Tag de værktøjer og metoder, der giver mest mening, og tilpas dem i den retning, der vil fungere bedst hos jer.

 4. Husk at sikre jeres mandat: I arbejdsmiljøgruppen skal leder og arbejdsmiljørepræsentant være enige, men I skal også have mandat og opbakning fra kollegaerne.

 5. Afstem jeres egne forventninger, mål og ressourcer: Forudsætningen for en god proces er, at I afstemmer forventninger, mål og ressourcer inden I sætter gang i processen – og løbende under arbejdet.  

 6. En kontinuerlig indsats lønner sig: Forebyggelse af stress er ikke noget, I kan gøre én gang for alle. Det skal foregå i en stadig proces og i forskellige tempi.  

 7. Små succeser fører til større: Slå ikke et større brød op, end I kan bage. Det fører let til frustration og fiasko. Skab små, synlige succeser og opstil delmål, I kan nå med en hurtig indsats, så I og jeres kolleger oplever, at arbejdet gør en forskel. 

 8. Bed om hjælp, hvis I oplever udfordringer, I ikke selv kan håndtere. Hvis der er alvorlige problemer, som I ikke selv har viden eller kapacitet til at løse i arbejdsmiljøgruppen, har I ifølge arbejdsmiljølovgivningen pligt til at søge hjælp uden for arbejdspladsen og benytte ekstern rådgivning.

 9. Tænk over jeres rolle som tovholdere: Det kan både være lærerigt, sjovt og til tider frustrerende at være tovholder på forandringer på sin egen arbejdsplads. I processen vil I kunne skifte mellem rollerne som kollega, proceskonsulent og repræsentant for andre.

 10. Vær opmærksomme på, når rollerne støder sammen: Fx repræsenterer rollen som proceskonsulent undertiden nogle andre hensyn, end rollen som repræsentant for andre lægger op til.

 11. Husk værdien af det kritiske: På en arbejdsplads er der ofte nogle, der får rollen som de meget kritiske. Giv kritikerne tid og plads og hav tillid til, at de har erfaring og viden, der er væsentlig at inddrage i processen.

 12. Overvej en stresspolitik: Det kan være med til at skabe større tryghed for den enkelte og medarbejdergruppen som helhed, at politikken er nedfældet og kendt. Find inspiration til en stresspolitik her.

 13. Integrer indsatsen med jeres øvrige arbejdsmiljøarbejde: Tag fx APV'en med jeres arbejde med stressforebyggelsen, så I styrker den organisatoriske læring. Læs mere om APV arbejdet her.

Læs mere 

Andre hjemmesider om stress

Stress på Arbejdsmiljøweb.dk
Genvej til afsnittet om stress på Arbejdsmiljøweb.

Etsundtarbejdsliv.dk
Genvej til materialer om stress på Et Sundt Arbejdsliv - en hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren

Stress på at.dk
Arbejdstilsynets temaside om stress


Senest revideret den 1. april 2020