Metode: Inviter arbejdspladsen til at deltage

Både ledelsens og medarbejdergruppens aktive deltagelse er nødvendig for at fastholde et fælles fokus og for at overvinde udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøgruppen kan skubbe på for at sætte arbejdsmiljøarbejdet på dagsordenen og skabe engagement.

Som arbejdsmiljøgruppe kan I arbejde aktivt for at informere om og sætte arbejdsmiljøindsatser på dagsordenen på arbejdspladsen. Det kan være et vigtigt element i at gøre arbejdsmiljøgruppens arbejde synligt og at skabe opbakning og engagement på arbejdspladsen. 

Forslag 1: Brug aktuelle anledninger: I kan udnytte aktuelle begivenheder til dialog på personalemøder eller teammøder.

I kan også bruge aktuelle hændelser på arbejdspladsen til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø, fx en voldsepisode, eller en konkret situation, som var lige ved at gå galt, og som alle kan lære noget af.

Begivenheder i samfundet, fx aktuelle tv-udsendelser eller politiske diskussioner, kan også bruges til at sætte dagsordenen.

Forslag 2: Brug materialer og værktøjer aktivt: BFA Velfærd og Offentlig administration udarbejder hele tiden nye materialer og værktøjer om en bred vifte af emner til brug på arbejdspladserne. Nogle af dem omfatter kampagne- og oplysningsmaterialer, som I kan bruge til at skabe opmærksomhed og viden. Både her på Godtpsykiskarbejdsmiljø.dk og på vores hovedside Arbejdsmiljøweb.dk.

Forslag 3: Tænk i nudging: Måske kan I bruge nudging - det lille venlige puf - til at påvirke arbejdspladsen til at tænke mere over arbejdsmiljøet og aktivt bakke op om de initiativer, I tager i arbejdsmiljøgruppen.

Den grundlæggende antagelse bag nudging er, at de fleste gerne vil en masse ting, som de i praksis bliver forhindret i at gøre. I Nudging-guiden kan man læse, hvordan de fem centrale strategier bag nudging kan bruges i praksis på arbejdspladsen.

Læs mere om nudging og hent Nudging-guiden her.

 

 

 

 

I arbejdet med at udvikle en konkret nudge-indsats, kan I tænke i tre faser:

  • Målsætning: Hvad vil vi opnå? Målet med nudging bør være konkret, let at forstå og til at omsætte i handling. Samtidig er det vigtigt, at der er en basal enighed og opbakning til målet blandt medarbejderne. Eksempel: bedre registrering af vold og trusler, flere som beder om hjælp når arbejdspresset er stort.

  • Barrierer: Hvorfor gør folk det ikke bare? Spørg åbent og nysgerrigt ind til de faktorer, som forhindrer folk i at gøre ’det rigtige’. Ofte er svarene mangfoldige og overraskende.

  • Løsning: Hvordan når vi frem til målet? Jeres egne nudging-løsninger bør afspejle jeres lokale virkelighed og arbejdspladskultur. Tag afsæt i de fem måder at nudge til venstre på denne side.

Hent Inviter arbejdspladsen til at deltage som en 3-siders PDF inkl. et enkelt skema til risikovurdering her.

Husk at opdatere jeres handleplan, når I har fået nye input til jeres APV-arbejde. I finder eksempler på handleplaner her.

Find alle metoderne i hæftet På forkant.


Senest revideret den 16. juni 2020